38η μέρα: πεκίνο, 7 σεπτέμβρη 2008

10:00 Αναχώρηση με αεροσκάφος για την επιστροφή και του εναπομείναντος ενός μέλους του πληρώματος της Green Project στην Αθήνα. Η επάνοδος των «πράσινων» αυτοκινήτων της αποστολής στην Ελλάδα πραγματοποιείται με πλοίο, βάσει του αρχικού προγραμματισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *