24η μέρα: almaty, 24 αυγούστου 2008

13:00 Επίσκεψη στα λουτρά Arasan στο Almaty. Περιλαμβάνει μεγάλο συγκρότημα λουτρών με ξεχωριστά τμήματα ανδρών και γυναικών, με δύο μεγάλες κυκλικές δεξαμενές, που στεγάζονται από ημισφαιρικούς θόλους. Πρόκειται για χαρακτηριστικό αρχιτεκτόνημα Σοβιετικού Ρεαλισμού.

Το δυναμικό αρχιτεκτονικό μορφολογικό λεξιλόγιο που υιοθετείται, παραπέμπει σε κτίριο δεκαετίας ’50 με καλοσχεδιασμένες οικοδομικές λεπτομέρειες.

17:00 Επίσκεψη μελών της αποστολής σε τεχνητή λίμνη, παραθεριστικό κέντρο, βόρεια του Almaty. Η δημιουργία της οφείλεται στην κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού, ενταγμένου στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, η οποία καταγράφεται φωτογραφικά. Ο σταθμός αποτελεί δείγμα πολλών αντίστοιχων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες λειτουργούν απ’ άκρη σ’ άκρη στην τεράστια αυτή χώρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *