23η μέρα: almaty, 23 αυγούστου 2008

10:00 Συνάντηση με μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας και με εκπροσώπους της Ομογένειας στο κέντρο της μέχρι πριν πέντε χρόνια πρωτεύουσας του Καζακστάν, Almaty. Πραγματοποιείται ενημέρωση σε σχέση με την Green Project.

Επιφυλάσσεται θερμή υποδοχή και πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε χώρες των οποίων οι οικονομίες στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην άντληση και εξαγωγή πετρελαίου.

21:00 Παρατίθεται επίσημο δείπνο, παρουσία του Γραμματέα της Πρεσβείας κ. Παρθενίου, καθώς και του Προέδρου του Συλλόγου Ομογενών κ. Θεοδωρίδη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *