12η μέρα: κασπία θάλασσα, 12 αυγούστου 2008

10:00 Η προσέγγιση του Τurkmenbashi αποδεικνύεται χρονοβόρα. Σειρά από πλοία βρίσκονται στην αναμονή για να διέλθουν από στενό κανάλι μέσα από τα αβαθή, προκειμένου να ελλιμενιστούν.

12:00 Αξιοποίηση της καθυστέρησης με την εν πλω επεξεργασία, αξιολόγηση και οργάνωση του υλικού το οποίο έχει μέχρι σήμερα συλλεχθεί.

18:00 Παραχώρηση συνέντευξης του πλοιάρχου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Παρακάσπιων χωρών και τη διαφύλαξη της ευαίσθητης οικολογικής ισορροπίας της Κασπίας. Ο πλοίαρχος δηλώνει ένθερμος εθελοντής της Green Project και παραχωρεί δείπνο στα μέλη της αποστολής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *