15η μέρα: mary, 15 αυγούστου 2008

12:00 Μετά από ειδική άδεια, την οποία κατ’ εξαίρεση, παραχωρεί στην Green Project ο Διευθυντής του αρχαιολογικού μουσείου της Mary, μέλη της ομάδας βιντεοσκοπούν και φωτογραφίζουν το μουσείο το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

15:00. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Merv, της Μαργιανής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το αρχαιολογικό πάρκο περιλαμβάνει δύο μεγάλα οχυρωματικά συγκροτήματα το Erk Kala (πόλη που ιδρύθηκε από τους Αχαμενίδες τον 6ο π.χ. αι.) και το Sultan Κala, ενταγμένα στη Λίστα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Σε αυτά εντοπίζονται κτίσματα (δεξαμενές, μαυσωλεία και τζαμιά) με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, των οποίων η κατασκευή τους τοποθετείται στον 12ο αιώνα. Έξω από τον οχυρωματικό περίβολο εντοπίζονται τρία «κτίρια-ψυγεία» (ice houses), όπου γινόταν η αποθήκευση πάγου κατά τη διάρκεια του χειμώνα με σκοπό την αξιοποίησή του το καλοκαίρι για την αποθήκευση τροφίμων. Αποτυπώνεται φωτογραφικά το καλύτερα διατηρημένο «κτίριο-ψυγείο», με κάτοψη κυκλικού σχήματος, διαμέτρου περίπου 20 μ., κατασκευασμένου από ωμές πλίνθους κα πάχος τοίχων που ξεπερνούσε το 1,50 μ. Τμήμα της ανωδομής έχει καταπέσει, η οποία πρέπει να είχε τη μορφή υπερβολοειδούς διατομής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *