\"\"

Το Green Project χρειάζεται τη δική σου υποστήριξη για να συνεχίσει να επιδιώκει την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της φωτογραφίας στα  “πράσινα σημεία ενδιαφέροντος” γύρω στο κόσμο!

Οι δωρεές των υποστηρικτών στηρίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων μας και τους εθελοντές μας.


No payment method connected. Contact seller.