έτος

28 - 30 ιουνίου 2013

Συνάντηση διαφορετικών ανθρώπων με κοινό γνώμονα τη φωτογραφία. Ανθρώπων που ολοκλήρωσαν την πρώτη φωτογραφική πράξη προβάλλοντας τη μοναδικότητα της αισθητικής και των συναισθημάτων τους. Η γνώση της φωτογραφίας ως τεχνικό μέσο δεν αποτελεί τον στόχο του ταξιδιού μας, αλλά το μέσο για την προσωπική έκφραση!

Η μοναδικότητα, η σύλληψη μιας στιγμής μέσα στο άπειρο που δεν έχει συμβεί παρα μόνο μια φορά... το συμβάν που αποτυπώνεται μέσα στην προσωπική οπτική αντίληψη. Στον κόσμο μας, στον κόσμο της φωτογραφίας, τα αντικείμενα, τα πρόσωπα χρησιμοποιούνται με τρόπο τετοιο όχι απαραίτητα για να απεικονίσουν την αλήθεια της δεδομένης στιγμής, όσο για να αποτυπώσουν την αλήθεια του ίδιου του φωτογράφου μέσα από την μοναδικότητα του δικού του κόσμου!