άλλη μια μέρα στην αλεξάνδρεια

Άλλη μια μέρα στην Αλεξάνδρεια.
Αύριο θα είμαστε στο Κάιρο.