29η μέρα: dunhuang, 29 αυγούστου 2008

10:30 Άφιξη στο Dunhuang.

12:00 Περιήγηση στην πόλη, ενώ τμήμα της αποστολής επισκέπτεται και καταγράφει γειτονικό υδροηλεκτρικό σταθμό. Στη συνέχεια πραγματοποιείται επίσκεψη με οχήματα καύσης αερίου, περιορισμένων εκπομπών CO2 στην τοποθεσία Yumen Pass, σημαντικότατο σταθμό των Δρόμων του Μεταξιού, όπου εκτός από τα αρχαιολογικά ευρήματα οχυρώσεων από οπτοπλινθοδομή του 3ου π.Χ. αιώνα (Han Dynasty) καταγράφεται φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 8,4 KW το οποίο εγκαταστάθηκε εκεί με την ενίσχυση της Ιαπωνικής Κυβέρνησης.

 

18:00 Αναχώρηση οδικώς από το Dunhuang με τα ίδια οχήματα καύσης αερίου, καθώς ο σιδηροδρομικός σταθμός από τον οποίο υπάρχει σύνδεση με την πόλη Lanzhou βρίσκεται στο Liuyuan, σε απόσταση 120 χλμ. από το Dunhuang. Η διαδρομή είναι εντυπωσιακή, καθώς διέρχεται μέσα από εκτάσεις ερήμου, όπου το έδαφος έχει καστανόμαυρες αποχρώσεις λιγνίτη του οποίου γίνεται εκτεταμένη εξόρυξη.

20:30 Αναχώρηση για το Lanzhou, ταξίδι που κρατάει 12 ώρες.